Tarieven

Individuele begeleiding

60-70 euro per consult

Gezins- of relatiegesprekken

80 euro per consult

Testdiagnostiek volwassenen

100 euro per testuur (60 minuten). De scoring en verslaglegging zijn in dit bedrag inbegrepen.

IQ test kinderen

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar (voor logopedie): 150 euro.

Kinderen van 4 tot 7 jaar (voor logopedie): 150 euro of 100 euro (zonder verslag).

Uitgebreide IQ test voor kinderen en jongeren (met hulpvraag): intake (0 euro), IQ test (120 euro of 150 euro), Nabespreking (4 euro of 11 euro)

Geconventioneerde begeleiding

4 (bij verhoogde tegemoetkoming) of 11 euro voor 45 minuten

Coaching

50 euro per consult

Bemiddeling

60 euro per uur per persoon

Faalangsttraining

Individueel: 50 euro per sessie (een standaardtraject omvat ongeveer 8 sessies)

Groepstraining: 2.50 euro per sessie

Hartcoherentietraining

Individueel: 60-70 euro per sessie

Groepstraining: 2.50 euro per groepssessie

Betalingsmogelijkheden

Er dient meteen na het gesprek worden afgerekend. Dit kan met cash geld of via QR-code.

Afspraken annuleren

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve minimum 48u van tevoren de therapeut te verwittigen (bij voorkeur telefonisch).

Indien de afspraak te laat (binnen de 48u) door u wordt afgezegd wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Uitzondering hierop is ziekte waarbij een doktersbriefje kan worden voorgelegd.

Indien je zonder te verwittigen niet aanwezig bent, zal het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht worden.

Terugbetaling

Voor mogelijkheden rond terugbetaling kan je je richten tot je ziekenfonds. Meer info vind je via deze link.