Tarieven

Individuele begeleiding

55 of 60 euro per consult van 50 minuten.

Gezins- of relatiegesprekken

70 euro per consult van 60 minuten.

Testdiagnostiek volwassenen

85 euro per testuur (60 minuten). De scoring en verslaglegging zijn in dit bedrag inbegrepen.

IQ test kinderen

Kinderen t.e.m. 5 jaar: 110 euro.

Kinderen vanaf 6 jaar: 165 euro.

Hartcoherentietraining

4 sessies van 60 tot 90 minuten (2 wekelijks) in groepsverband: 160 euro per persoon.

4 sessies van 50 minuten (2 wekelijks) individueel: 60 euro per consult.

4 sessies van 60 minuten in duo: 65 euro per consult.

Betalingsmogelijkheden

Er dient meteen na het gesprek worden afgerekend. Dit kan met cash geld of via QR-code.

Afspraken annuleren

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve minimum 48u van tevoren de therapeut te verwittigen (bij voorkeur telefonisch, voicemail is ook in orde). Eenmaal per half jaar kan je een joker inzetten (bij overmacht als ziekte, overlijden, ongeval). Bij laattijdige afmelding (minder dan 48u) wordt een kost aangerekend van 30 euro ter compensatie van verlies van gereserveerde behandeltijd. Indien er sprake is van een no show, dan wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht.

Terugbetaling

Voor mogelijkheden rond terugbetaling kan je je richten tot je ziekenfonds. Meer info vind je via deze link.