Tarieven

Individuele begeleiding

60 of 65 euro per consult

Gezins- of relatiegesprekken

75 euro per consult

Testdiagnostiek volwassenen

95 euro per testuur (60 minuten). De scoring en verslaglegging zijn in dit bedrag inbegrepen.

IQ test kinderen

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar: 170 euro.

Verkorte test voor logopedie voor kinderen van 4 tot 7 jaar: 150 euro of 100 euro (zonder verslag).

Uitgebreide test voor kinderen vanaf 4 jaar: 220 euro.

Geconventioneerde begeleiding

4 (bij verhoogde tegemoetkoming) of 11 euro voor 45 minuten

Coaching

45 euro per consult

Faalangsttraining

2.50 euro per sessie

Hartcoherentietraining

2.50 euro per sessie

Betalingsmogelijkheden

Er dient meteen na het gesprek worden afgerekend. Dit kan met cash geld of via QR-code.

Afspraken annuleren

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve minimum 48u van tevoren de therapeut te verwittigen (bij voorkeur telefonisch, voicemail is ook in orde). Eenmaal per half jaar kan je een joker inzetten (bij overmacht als ziekte, overlijden, ongeval). Bij laattijdige afmelding (minder dan 48u) wordt een kost aangerekend van 35 euro ter compensatie van verlies van gereserveerde behandeltijd. Indien er sprake is van een no show, dan wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht.

Terugbetaling

Voor mogelijkheden rond terugbetaling kan je je richten tot je ziekenfonds. Meer info vind je via deze link.