Leentje Stassen

Leentje Stassen
Opleidingen

Leentje volgde de volgende opleidingen:

 • Bachelor secundair onderwijs (2012, KHlim Hasselt)
 • Life Space Crisis Intervention (2012): opleiding over het systematisch aanpakken van het gesprek met een jongere die emotioneel is en die de emotie op dat moment moeilijk kan reguleren. De doelstelling van LSCI ligt hierin om het gedrag te veranderen, de angst te reduceren, het zelfwaardegevoel te vergroten en het inzicht in het gedrag van anderen te bevorderen.
 • Filosoferen met jongeren en kinderen (2014)
 • Train de trainer vriendenprogramma (2022, Friends Resilience): trainingsprogramma waar ingezet wordt op het versterken van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van jongeren.
 • Postgraduaat coaching en mentoring (2021, UCLL Hasselt)
 • Educatieve Master Educational Needs, afstudeerrichting Gedrag, specialisatie Gedragsdeskundige (2022). Voor haar masterproef deed Leentje onderzoek naar faalangst en op welke manier de bestaande aanpak bij faalangst kan aangevuld worden vanuit de positieve psychologie waar ingezet wordt op het zichtbaar maken en het versterken van talenten van jongeren om zo het zelfbeeld en de veerkracht te versterken.
Werkervaring

Leentje heeft tien jaar gewerkt als zelfstandig uitbater van kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang. Daar deed ze haar eerste belangrijke ervaringen op in het begeleiden en ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling van 0 tot 12 jaar.

Daarna schakelde ze over naar het secundair onderwijs. Als leerlingbegeleider en zorgcoördinator begeleidt en ondersteunt ze individuele leerlingen op verschillende levensdomeinen zoals sociaal emotioneel leren, welzijn, zelfbeeld, versterken van de veerkracht …  Na haar onderzoek naar faalangst legt ze vooral de focus op het geven van faalangstreductietrainingen aan de jongeren.

Sinds 2019 is Leentje ook actief in het volwassenenonderwijs waar ze heel wat ervaring heeft opgedaan in het begeleiden en ondersteunen van volwassenen in hun ontwikkelingstraject.

Leentje is ook examinator bij  de opleiding Master Educational Needs van Fontys OSO.

Specialisaties
 • Principes van oplossingsgericht denken
 • Omgaan met faalangst, prestatiedruk, perfectionisme, afkeuring.
 • Versterken van zelfbeeld en zelfvertrouwen
Doelgroep
 • Kinderen basisonderwijs
 • Jongeren secundair onderwijs
 • Jongeren hoger onderwijs
 • Volwassenen
Lidmaatschappen
 • Bikkels.nl
 • Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs