Anne-Lore Neuts

Anne-Lore Neuts is advocaat en erkend bemiddelaar in familiezaken.

Opleiding en werkervaring

Anne-Lore studeerde af aan de KUL waar ze haar master haalde in Rechtsgeleerdheid. Zij vervolledigde haar 3-jarige balie stage met focus op familierecht en burgerlijk recht. Ze vulde deze opleiding aan met een postgraduaat in bemiddeling in familiezaken aan de UCLL. Tenslotte heeft zij de bijzondere opleiding jeugdrecht gevolgd georganiseerd door de Orde Van Vlaamse Balies.

Na haar universitaire studie begon Anne-Lore aan haar balie stage in een advocatenkantoor te Bree. Sinds 2021 is zij zelfstandig advocaat en erkend bemiddelaar in Tongeren. Sinds 2023 maakt zij deel uit van het team BALANS PMC om alzo in te zetten op bemiddeling en coaching bij conflicten in relationele sfeer.

Specialisaties
 • (echt)(scheidings)bemiddeling tussen ouders, partners met of zonder kinderen, kind en ouder, kind en grootouder, familieleden, samengestelde gezinnen, buren en vrienden.
 • individuele coaching en begeleiding van de moeder/vader/(stief)ouder/kind na scheiding
Doelgroep 
 • volwassenen in conflict die samen tot een duurzame oplossing willen komen
 • ouders na scheiding die begeleiding wensen om meer rust te ervaren
 • kinderen die ergens terecht willen met hun verhaal ikv de scheiding
 • familieleden, vrienden, buren in conflict die van deze situatie af willen
 • iedereen die wil leren om beter te communiceren met de ander zodat er een betere relatie kan ontstaan
Lidmaatschappen 
 • Lid van de Orde Vlaamse Balies
 • Lid van VZW Unie van Jeugdadvocaten (jeugdadvocaat.be)
 • Lid van Bemiddeling VZW (bemiddelingvzw.be)
 • Collaboratief onderhandelaar
 • Erkend als bemiddelaar door de federale bemiddelingscommissie (erkenningsnummer: 3543)